Realizace akcí

  • Obchodní jednání
  • Obhlídka objektu
  • Zpracování cenové kalkulace, případně nabídkového projektu
  • Smlouva o dílo včetně harmonogramu (termínu předání)
  • Provedení díla
  • Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení
  • Předání díla
  • Záruční servis
  • Pozáruční servis na základě smlouvy
  • Technická podpora po celou dobu trvání obchodního vztahu

Inteligentní systémy

Native RTL Support

V oblasti měření a automatizace nabízíme například Inteligentní dům nebo Systém měření náklonu.

Informační a kom. technologie

Native RTL Support

Informační a komunikační technologie jsou neodmyslitelnou součástí všech oblastí naší činnosti. Zajistíme správu ICT v celém rozsahu.

Bezpečnostní systémy

Native RTL Support

Vývoj a instalace komplexních řešení v oblasti bezpečnostních systémů je naší základní činností. Více ...

Identifikace osob a vozidel

Native RTL Support

Identifikace osob má vice možností. V Alimex s.r.o. se specializujeme na identifikaci podle obličeje a oční duhovky. Více ...

Go to Top